Vážení zákazníci, se smutnou zprávou, vám musím říci, že Bestcena, jak ji známe, přestala fungovat kvůli finančním problémům naší mateřské společnosti. Vyzkoušeli jsme refinancování, banky i investory, ale bohužel jsme nebyli úspěšní. Došly nám peníze a nejsme schopni pokračovat v provozu. Všichni zákazníci, kteří platili kreditní kartou, kontaktujte společnost, která vydala vaši kreditní kartu nebo banku, a požádejte o vrácení peněz v plné výši, peníze vám vrátí. Všichni lidé, kteří se rozhodli pro dobírku, zrušte prosím svou objednávku a vytvořte ji jinde. Bankovní převody by se měly zaregistrovat ve formuláři google v odkazu a my vám vrátíme peníze co nejdříve po dokončení ověření vaší platby. Veškeré záruční reklamace vám poskytne místní servisní středisko. Aktivně hledáme investora nebo kupce pro Bestcena a obnovíme provoz co nejdříve. Přejeme vám šťastné nakupování! Za účelem shromáždění vašich požadavků poskytneme speciální e-mail (stefan.durina@turbado.com), veškerá komunikace bude v angličtině a pouze o otevřených problémech. Děkujeme a budeme vás informovat, jak budeme postupovat.
Štefan Ďurina
BEULTD LTD


Dear customers with sad news I must tell you that Bestcena as we know it has stopped working due to financial problems of our mother company. We have tried refinancing, banks and investors but unfortunately we were not successful. We have ran out of money and are unable to continue operations. All customers who paid by credit card please contact your credit card company or bank and ask for a full refund or charge back, they will refund your money. All people who opted for COD, cancel your order please and place it elsewhere. Bank transfers should register in the google form in the link and we will refund your money as soon as possible once verification of your payment has been completed. All warranty claims please use your local service center. We are actively looking for an investor or buyer for Bestcena and resume operations as soon as possible. We wish you happy shopping! We will provide a special email to collect your requests (stefan.durina@turbado.com), all communication will be in English and only about open issues. Thank you and we will have updates as we progress.
Štefan Ďurina
BEULTD LTD

Google form